AGORA ANSHELM

Sketch Agora Anshelm

 

AGORA ANSHELM er LETH & GORI’s bidrag til research- og udstillingsprojektet COMMONING KITS initieret af Form/Design Center, Malmø og Kjellander Sjöberg. Projektet var udstillet på Form/Design Center fra den 6. september til d. 10. oktober 2007.

Agoraen var en forudsætning for oldtidens græske by. En by var simpelthen ikke en by hvis den ikke havde en Agora. Agoraen var byens åbne offentlige rum og centrum for byens religiøse, politiske og kulturelle liv.

AGORA ANSHELM er et fleksibelt koncept for en simpel bygningsstruktur som indeholder de rum man kender fra den klassiske græske Agora. Projektet tilpasses den konkrete lokale kontekst både i sin form og sit program. Først anlægges det centrale kvadratiske åbne byrum. I den klassiske forstand indeholdt dette rum alt fra politiske diskussioner og officielle events og ceremonier til markedsfunktioner samt idræt og bevægelse – det samme gør sig gældende for pladsrummet i AGORA ANSHELM. Det er et rum der fyldes med lokalsamfundets liv og følger de behov der er det konkrete sted. På nogle tidspunkter er det et tomt rum og andre gange fyldes det med liv og aktivitet. Omkring pladsrummet dannes selve bygningsstrukturen som en pavillon med et søjlebåret tag. Ligesom i den klassiske Agora indeholder denne randbebyggelse en række funktioner der understøtter pladsens og byens liv. Og ligesom selve pladsrummet defineres den rumlige udformning og det programmatiske indhold ud fra de stedslige behov. Grundlæggende er der tale om funktioner der understøtter det lokale byliv og fællesskaber – f.eks. forsamlingsrum, bevægelsesrum, naturrum, kulturrum, ceremonirum, værksteder eller lignende. Funktionerne placeres som øer under det store tag og gives en egen rumlighed og identitet igennem større åbninger eller ovenlysstrukturer. Imellem funktionerne indeholder pavillonen åbne overdækkede rum som ligeledes kan benyttes til ophold eller aktivitet. Imellem den nye byggede struktur og omgivelserne dannes et interessant mellemrum, som igen er en ring der facilitere funktioner der skaber overgang imellem byen og agoraen.

AGORA ANSHELM SEGE PARK ÖSTRA ENTRÉN er et bud på en lokalt tilpasset version af projektet som bade relaterer sig til de fysiske og programmatiske omgivelser i denne østligste del af Sege Park. I denne stedstilpassede udgave af AGORA ANSHELM er det centrale pladsrum et grønt rum og pavillonen indeholder rumligheder til brug for lokalsamfundet. Projektet understøtter både hverdagslivet med leg, ophold og aktivitet i mindre skala samt større begivenheder og events som markeder, koncerter og events. Agoraen tilføjer nye lag til bylivet, som lokalsamfundet og byen selv skal medvirke til at indtage og vitalisere. AGORA ANSELM er det nye centrum for byens fællesskab – et sted hvor alle kan være med.

Sege Park East

Sege Park Øst

Collage - View from stoa

Collage – Vue fra stoa

Collage - view from outside

Collage – Vue udefra

Section

Snit

Elevation

Opstalt

Agora Anshelm - Model

Agora Anshelm – Model

Agora Anshelm - Model

Agora Anshelm – Model

Agora Anshelm - Model

Agora Anshelm – Model

Agora Anshelm - Model

Agora Anshelm – Model

Agora Anshelm - Model - Roof seen from below

Agora Anshelm – Model -Tag set nedefra

Klas Anshelm [1914 – 1981] var en Svensk arkitekt som har ydet et markant bidrag til svensk bygningskultur i form af en række fine bygninger. Agora Anhelm er en hyldest til Klas Anshelm. Udover at bære hans navn sampler projektet også elementer fra Anhelms bygningsværker, f.eks. ovenlysloftet fra Malmö Konsthalls og Lunds Konsthalls planlayout med den indre skulpturgård. Referencen til Klas Anshelm handler ikke kun om at hylde denne enkelte arkitekts bidrag til bygningskulturen, men skal også ses som en påskønnelse af at studere arkitekturhistorien og vores egen kulturhistorie generelt. Byggetekniske detaljer, rum, atmosfære, stoflighed og lys. Brugen af materialer og tidens påvirkning af disse. Igennem studier af historiske bygninger og strukturer opnår vi vigtig viden og erfaringer som kan bidrage positivt til nutidens bygningskultur. Resultatet er en rigere arkitektur med en større tidsdybde og levetid.

>Download udstillingskatalog

Exhibition Form/Design Center - Photo: Hampus Berndtson

Udstilling Form/Design Center – Foto: Hampus Berndtson

Exhibition Form/Design Center - Photo: Hampus Berndtson

Udstilling Form/Design Center – Foto: Hampus Berndtson

Exhibition Form/Design Center - Photo: Hampus Berndtson

Udstilling Form/Design Center – Foto: Hampus Berndtson

Exhibition Form/Design Center - Photo: Hampus Berndtson

Udstilling Form/Design Center – Foto: Hampus Berndtson

Exhibition Form/Design Center - Photo: Hampus Berndtson

Udstilling Form/Design Center – Foto: Hampus Berndtson

Project: Agora Anshelm  Year: 2017  Initiativ: Form/Design Center and Kjellander Sjöberg Type: Reasearch- og udstillingsprojekt Arkitekt: LETH & GORI  – Karsten Gori, Uffe Leth, David Hugo Cabo, Fabian Reiner, and Martine Seedorf Status: Ide