Almene Boliger Christiansfeld

Visualisering - Nørregade set mod vest

Visualisering – Nørregade set mod vest

Hvordan skaber man nye boliger i et beskyttet og følsomt kulturhistorisk bymiljø? Dette spørgsmål søger vi at besvare med projektet til nye almene boliger i Christiansfeld, en by som i 2015 blev optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste.

Projektet omfatter 2.500m2 boliger fordelt på tre eksisterende fredede bygninger i Lindegade og tre nye Christiansfelderhuse i Nørregade. Chrisiansfelderhusene, som indeholder to lejligheder i stueetagen med to 1½ plans lejligheder ovenpå, er en nyfortolkning af de forskellige kollektivhuse som Brødremeningheden har bygget i byen. For at undestrege dette familieskab og understøtte fællesskab og naboskab har vi samlet adgang til lejlighederne i én fælles hoveddør som giver adgang til alle fire boliger.

Christiansfelds oprindelige grunddisposition med enkle og klare offentlige plads- og gaderum i kombination med beskyttede grønne produktionshaver bag ved husene danner forbillede for det nye gårdrum.  Rummets midte består af en enkel og kraftfuld græsflade, der spiller op til kirken og det gamle skolegårdstræ som betydningsfulde eksisterende værdier. Denne nytolkning af en ‚Grønnegård’ rammes ind på tre sider af geometrisk formet bøge-pur med en åbning mod øst mod kirkens tårn og facade. Her understreges overgangen af en langstrakt bænk, der skaber afstand, betoner og beskytter. De geometriske hække mellem den fælles midte og de private og halvprivate terrasserum danner et grønt filter. Der er offentlig adgang til gårdrummet via to oprindelige nord-sydgående akser imellem Lindegade og Nørregade. Den ene af akserne beliggende langs salshusets vestfacade genetableres i projektet ved at genetablere en oprindelig portadgang igennem Lindegade 15.

Projektet er et samarbejde med Kent Pedersen Arkitektfirma, Bauen og Bruun Möllers.

lethgori_aksonometri_skitse_02_christiansfeld

Skitse fugleperspektiv

lethgori_160927_1_500_christiansfeld

Oversigtsplan

lethgori_m01_christiansfeld

Modelfoto set fra vest

Situationsplan

Situationsplan

lethgori_view-passagen_christiansfeld

Visualisering – Tværakse igennem bebyggelsen set fra Lindegade

lethgori_view-port_lindegade_christiansfeld

Projektet genetablerer en portgennemgang i den fredede tidligere skolebygning på Lindegade 15

 

Visualisering - lejlighed i Lindegade

Visualisering – lejlighed i Lindegade

lethgori_view-eks_christiansfeld

Visualisering – Lejlighed i Lindegade

Christiansfelderhus - konceptsnit

Christiansfelderhus – konceptsnit

lethgori_facade_1_50_00_christiansfeld

Christiansfelderhus – opstalt

 

Visualisering - Christiansfelderhuset stueetage

Visualisering – Christiansfelderhuset stueetage

Visualisering| Christiansfelderhuset 1.sal

Visualisering| Christiansfelderhuset 1.sal

Visualisering - Gårdrum set mod Salshuset

Visualisering – Gårdrum set mod Salshuset

Reference gårdrum -

Reference gårdrum – Max Liebermann, The Bleaching Ground 1882

Projekt: Almene boliger Christiansfeld År: 2016- Bygherre: Domea Type: Indbudt konkurrence Program: Boliger og grønt gårdrum  Areal: 2.500 m2 Arkitekt: LETH & GORI, Kent Pedersen Arkitektfirma & Bauen Rådgivere: Bruun & Möllers Landskab  Status: 1. præmie