Byggestart på Stubberupgård

Foto: LETH & GORI

Byggearbejderne på Stubberupgård er opstartet.
Stubberupgård er et botilbud for sindslidende borgere med i alt 44 boliger.
Udførelsesfasen er delt i to etaper for på den måde at begrænse genhusningsperioden for beboerne mest muligt.
Etape 1 omfatter nybyggeriet af 14 nye boliger og fælles faciliteter i sammenhæng med det eksisterende Maskinhus.
I den efterfølgende etape 2 renoveres og moderniseres gårdanlæggets eksisterende bygninger, som i fremtiden vil indeholde 30 boliger med tilhørende fællesrum og -faciliteter.

Projektet gennemføres som en del af Københavns Kommunes strategiske partnerskabsaftale mellem Byggeri København (ByK) og DSP PLUS, der består af entreprenørfirmaet Jakon A/S, Rørbæk og Møller Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører, Schul Landskab og LETH & GORI.

Se mere her: Stubberupgård – Botilbud til sindslidende borgere