Botilbud for psykisk sårbare i Høng

Court yard

Visualisering af gårdrum og fællesarealer

LETH & GORI deltog i en begrænset konkurrence om et botilbud for psykisk sårbare i Høng. Projektet omfatter 42 boliger og fælles faciliteter for beboerne og personale samt et fælleshus for botilbuddet og lokalsamfundet.  Botilbuddet er organiseret i fire klynger med 10-12 beboere. Klyngerne er, inspireret af gårdanlæg i nærheden, organiseret som individuelle bygninger sammensat i firlængede bygningsstrukturer med et indre grønt gårdrum. Lige som gårdene er botilbuddets bygningklynger omgivet af et sammenhængende grønt landskab som alle boliger har direkte adgang til.

Site plan

Bebyggelsesplan

Reference

Reference – gårdanlæg i lokalområdet

Diagramme

Diagrammer

Plan

Plantegning

Axonometric

Aksonometri

Court yard

Gårdrum og fællesarealer

Housing unit

Boligenhed

Interior

Interiør af bolig

Elevation

facade

Model plan

Model plan

Project: Botilbud for psykisk sårbare Høng År: 2018 Bygherre: Lejerbo/ Boligselskabet Høng og Omegn   Type: Competition Program: Housing, Common Spaces, Administration, Common House etc. Areal: 3.150 m2 Arkitekt: LETH & GORI   Team: Uffe Leth, Karsten Gori, Talieh Kavah, Vitus Bjerre og Martin Alexander Meincke Status: Competition proposal