OLUF BAGERS PLADS

Model

Model

LETH & GORI deltog i Realdania By & Byg’s inviterede 2-fasede konkurrence om Oluf Bagers Plads – et nyt byrum og to bygninger i Odense. Vores forslag blev valgt som en af to vindere af første fase men blev slået i fase to af konkurrencens endelige vinner Praksis Arkitekter.

Projektets beliggenhed i overgangen mellem Odenses historiske bykerne og det nye Thomas B. Thriges Gade projekt giver en interessant situation. Dette skal også ses i lyset af at stedet i 70’erne blev ændret fuldstændig med anlæggelsen af den nye firsporede Thomas B. Thriges Gade som gennemskar Odense og forbandt den nordlige og sydlige del af byen – men også delte byen i to. Thomas B. Thriges Gade blev lukket i 2014 og udviklingen af det nye byområde samt letbane blev påbegyndt.

Vores forslag til den nye Oluf Bagers Plads tager afsæt i en grundig analyse og studier af stedet. Forslaget refererer både til Odenses ældre og nyere historie. Det handler ikke om at lukke historien men om at åbne for et narrativ der bygger nye lag på byen og fletter nyt og gammelt sammen. Vi gør dette med stor respekt for byen og anderkendelsen af vigtigheden af at bibeholde byens rigdom og mangfoldighed af historie, stoflighed, materialitet og liv.

Historic development of the site

Stedets historiske udvikling

Model

Model

Model

Model

Model

Model

Early sketch

Tidlig skitse

Facade sketches - color/ materials

Facade studie – materialer farver

Facade sketches - color/ materials

Facade studie – materialer farver

Plan plaza

Plan – plads og stueplan

South facade - Hans Jensens Stræde

Sydfacade – Hans Jensens Stræde

North facade - Building 4

Nordfacade – Bygning 4

South facade - building 5

Sydfacade – bygning 5

Section - Building 5

Snit – Bygning 5

Interior

Interiør

View from Thomas B. Thriges Gade

Illustraion set  fra Thomas B. Thriges Gade

Viev from the plaza

Illustration plads og byhuse

Projekt: Oluf Bagers Plads År: 2016 Bygherre: Realdania By & Byg Type: Invitered 2-faset konkurrence Program: Byrum og to byhuse  Areal: 900m2  Arkitekt: LETH & GORI Rådgivere: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Status: 2. plads