Stubberupgård – botilbud til sindslidende borgere

I tæt samarbejde med Københavns Kommune, Byggeri København, Socialforvaltningen, personale, beboere og pårørende, glæder vi os over at være en del af projektet Stubberupgård, som omfatter transformation, renovering og nybyggeri af i alt 44 boliger. Stubberupgård er et botilbud for sindslidende borgere efter Servicelovens § 108.
Moderniseringsprojektet omfatter en omdisponering af eksisterende boliger, sådan at disse indrettes med eget bade- og wc-rum og et mindre tekøkken. Endvidere moderniseres fællesarealer og beskæftigelses- og servicearealer.

Samlet Gårdanlæg
Den bærende arkitektoniske hovedidé for moderniseringsprojektet er, at ’genskabe’ Stubberupgård, som et samlet, koncentreret gårdanlæg. Med udgangspunkt i en fortolkning af gårdens historiske disponering, forstærkes gårdens anlægskarakter og den rumlige sammenhængskraft mellem anlæggets enkelte bygninger, gårdspladser, haver og udearealer.
Nybyggeriet tager afsæt i en registrering og værdisætning af gårdanlæggets bygningstypologiske elementer, som transformeres i et karakterfuldt nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet.
Gårdens eksisterende smukke stenlade bevares og fortsætter sit liv på Stubberupgård som lade- og garagebygning, der eksempelvis kan tages i brug ifm. arrangementer, høstfester, julemarkeder osv.

Hjemlighed og helende arkitektur
Det pædagogiske arbejde på Stubberupgård tillægger mødesteder og fællesrum stor værdi, som de normative rum, hvor beboerne gennem mødet med andre mennesker, naboer og personale trænes i socialt liv (overførsels-værdi). Bebyggelsespplanens decentrale fællesarealer giver mulighed for social interaktion og trygge fællesskaber i nær forbindelse med egen bolig.
På samme måde opdeler bebyggelsesplanen de nære udearealer i velafgrænsede og overskuelige møde- og opholdsteder i direkte sammenhæng med de enkelte boliger.
Med udgangspunkt i hjemmet – eller måske snarere ’det hjemlige’ som et værdifuldt potentiale, udvikles botilbuddet til en åben, tryg og imødekommende ramme som drager omsorg for mennesker – fordi omsorgsfulde rum, kan rumme sårbare mennesker.

Strategisk partnerskab
Projektet gennemføres som en del af Københavns Kommunes strategiske partnerskabsaftale med DSP PLUS, der består af entreprenørfirmaet Jakon A/S, Rørbæk og Møller Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører, Schul Landskab og LETH & GORI.

 

Kontekst | Orthophoto

Kontekst | Stedsanalyse

 

Kontekst | Brandtaksation år 1890

Bebyggelsesplan | Samlet gårdanlæg / Rum for (nye) fællesskaber

 

Modelstudie | Gavlfacade

Nybyggeri | Plan

Nybyggeri | Sydfacade

Nybyggeri | Gavlfacade, snit i bolig, snit i fællesrum

 

 

Bebyggelsesplan | Samlet gårdanlæg | View fra sydvest

Nybyggeri| Aksonometri

Helende arkitektur | Farvestrategi

 

Materialer | Stedsspecifikt bygningsdelskatalog

Projekt: Botilbud til sindslidende borgere År: 2017 – Bygherre: Københavns Kommune, Byggeri København  Bestiller: Socialforvaltningen, KEID Type: Strategisk partnerskab Program: 44 boliger, fællesrum og -faciliteter, administration, landskab Areal: 2.450 m2 (renovering) / 750 m2 (Nybyggeri) Arkitekt: LETH & GORI og Rørbæk og Møller Arkitekter  Landskab: Schul Landskab Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører Totalentreprenør: Jakon A/S Team: Karsten Gori, Uffe Leth, Jonas Djernes-Bell, Talieh Kaveh Interns: Martine Seedorf, Vitus Bjerre, Oline Haagemann Greve  Status: Under udførelse