ELEFANTHUSET

TRAINING HALL | FOTO: STAMERS KONTOR

TRÆNINGSSAL  | FOTO: STAMERS KONTOR

Elefanthuset transformerer en eksisterende kapelbygning fra 1880’erne i De Gamles By på Nørrebro i København, til et nyt aktivitetscenter i tilknytning til Center for Kræft og Sundhed København (CKSK).
Center for Kræft & Sundhed København er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og centret tilbyder rehabilitering til borgere i Københavns Kommune, der har eller har haft kræft, samt rådgivning og støtte til alle, der er berørt af kræft.
De nye faciliteter i Elefanthuset skal benyttes til træningsaktiviteter, mindfulness, yoga, foredrag osv.
En del af huset er, efter internationalt forbillede, indrettet som et såkaldt ’Men’s Shed’ eller ’Mænds Mødested’ med aktiviteter målrettet kræftramte mænd.

Omsorgsfulde rum
LETH & GORI’s transformation af Elefanthuset skaber en arkitektonisk ramme, som omfavner brugerne med dagslys, varme, autentiske materialer og robuste detaljer. Alle husets rum er tænkt så de drager omsorg for mennesker – fordi omsorgsfulde rum, kan rumme sårbare mennesker. Rum med en detaljering, der kalder på nærvær og menneskelig varme.

Elefanthuset blev hædret med Arkitektforeningen Københavns Store Arne pris 2019.

PHOTO: STAMERS KONTOR

TRÆNINGSSAL | FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

NICHE UDGRAVET AF LYSET | FOTO: STAMERS KONTOR

ORIGINAL DECORETED CEILING | PHOTO: STAMERS KONTOR

ORIGINALT DEKORERET LOFT | FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

NY TRAPPE TIL  1 SAL | FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

FOTO: STAMERS KONTOR

Elefanthuset har status som en bevaringsværdig bygning, og ombygningen er sket i respekt for husets oprindelige håndværksmæssige og arkitektoniske kvaliteter. Det enkle og ærlige. Autentiske materialer og det gode håndværk. Projektets materiale- og farvevalg er opstået i en aflæsning og oversættelse af det historiske hus og kapelrummets originale dekorerede kassettelofter. Tømrede konstruktioner i træ, terrazzogulve og kalkblok-vægge. Blå massive døre, faste indbyggede skabs- og reolvægge i rød indfarvet Mdf, rustfri stålkøkkener, blå sokkelfliser, rødlakede radiatorer osv. Ved at tage udgangspunkt i det eksisterende, knyttes husets nye rum til historien og rummene får selv en historie.

ORIGINAL DRAWING | CITY ARCHITECTS OFFICE

BYGNINGSTEGNINGER 1892 | STADSARKITEKTENS KONTOR

BEFORE RENOVATION | PHOTO | LETH & GORI

FØR OMBYGNING | FOTO: LETH & GORI

UNDER CONSTRUCTION | PHOTO: LETH & GORI

BYGGEPLADS | FOTO: LETH & GORI

AS BUILT | PHOTO: LETH & GORI

SOM UDFØRT | FOTO: STAMERS KONTOR

KITCHEN | PHOTO: STAMERS KONTOR

TEKØKKEN| FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

OMKLÆDNINGSRUM | FOTO: STAMERS KONTOR

Robust arkitektur
LETH & GORI tror på, at smukke huse er bæredygtige huse.
De huse som taler til os som mennesker, kalder også på at vi tager vare på dem – hvilket betyder, at de lever længere.
Vi tror på værdien af en omhyggelig – og omsorgsfuld – transformation af det eksisterende: Ligefremme og robuste løsninger, som er til at bygge og som derfor er smukke mange år frem.

DE GAMLES BY, NØRREBRO, KØBENHAVN

DE GAMLES BY, NØRREBRO, KØBENHAVN

PHOTO: STAMERS KONTOR

FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

FOTO: STAMERS KONTOR

Engagement
Projektets særlige kvalitet, stemning og karakter er mere end noget andet resultatet af et stærkt engagement fra alle involverede parter og er opstået i tæt dialog med centrets fremtidige brugere, medarbejder, ledelse og frivillige støttepersoner – baseret på tillid, lydhørhed og nysgerrighed.

Strategisk partnerskab
Elefanthuset er det første realiserede resultat af det nye strategiske partnerskab mellem Københavns Kommune, Byggeri København (ByK) og DSP PLUS, med Jakon som udførende totalentreprenør.

LETH & GORI er totalrådgiver og arkitekt på projektet.
Samarbejdspartnere er Anders Christensen Rådgivende Ingeniører (konstruktioner) og JL Engineering (installationer).
Bestiller er Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Se mere her: Elefanthuset fremkaldes

Og her: Center for Kræft og Sundhed København

PHOTO: STAMERS KONTOR

TRÆNINGSSAL | FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

TRNINGSSAL | FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

TRÆNINGSSAL | FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

DEPOTVÆG | FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

VÆRKSTED I MÆNDS MØDESTED | FOTO: STAMERS KONTOR

PHOTO: STAMERS KONTOR

VÆRKSTED | FOTO: STAMERS KONTOR

MEN'S SHED | PHOTO: STAMERS KONTOR

MÆNDS MØDESTED | FOTO: STAMERS KONTOR

GROUND FLOOR PLAN

ELEFANTHUSET | STUEPLAN

LONGITUDINAL SECTION

ELEFANTHUSET | LÆNGDESNIT

GROUND FLOOR AXONOMETRIC

AKSONOMETRI | STUEPLAN

1ST FLOOR AXONOMETRIC

AKSONOMETRI | 1. SAL


Projekt:
 Elefanthuset År: 2016-2017 Bygherre: Københavns Kommune, Byggeri København (ByK)  Bestillerforvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bruger: Center for Kræft og Sundhed København Type: Transformationsprojekt Program: Aktivitetscenter, træningssale, Mænds Mødested (Men’s Shed), møderum, omklædningsfaciliteter Areal: 445 m2 Arkitekt/totalrådgiver: LETH & GORI Underrådgivere: Anders Christensen Rådgivende Ingeniører (konstruktioner), JL Engineering (installationer) Totalentreprenør: JAKON  Udbudsform: Strategisk partnerskab DSP PLUS Team: Uffe Leth, Karsten Gori, Jonas Djernes-Bell, Fabian Reiner, René Søby, Niels Guenec Status: Indviet 1. november 2017