Scout Cabins
  LETH & GORI  har vundet Den A.P. Møllerske Støttefonds arkitektkonkurrence om Fremtidens Spejderhytte, som er afholdt i samarbejde med Spejderne og FDF. Vores forslag til fremtidens spejderhytte nytænker den klassiske spejderhytte i både form og funktion. Hytten åbner sig mod omgivelserne, trækker naturen ind og inviterer hyttens brugere til at være udenfor. Hytten, der primært er bygget af træ, er kompakt og rummer de mest nødvendige basisfunktioner for en spejderforening. ’Fremtidens Spejderhytte er tænkt så den tilbyder aktiviteter både inde og ude, oppe og nede. Overdækkede terrasser og udearealer i ly og læ for vejr og vind, og shelterpladser…

17.11.2023

UNGEHERBERGET SPORSLØJFEN
Ungeherberget Sporsløjfen er et herberg og værested på Østerbro, København med plads til 24 unge. Ungeherberget et projekt der gør det godt for en sårbar målgruppe af unge hjemløse i alderen 18-30 år ved at skabe gode, trygge og kvalitative rammer for både beboere og personale. De nye rammer for ungeherberget, som er en del af det tidligere Øresundshospitalet, består af en eksisterende bygning fra 1908 og en ny tilbygning Historisk kontekstØresundshospitalet blev indviet i 1878 som karantænesygehus for Københavns Kommune. I starten af 19-tallet blev Øresundshospitalet omdannet og udbygget til Tuberkulosesygehus og i den forbindelse blev bygningen på Ved…

08.12.2022

Varde Teater og Musikhus
Teater og Musikhuset set fra forpladsenVarde Teater og Musikhus er det nye samlingspunkt for teater og musiklivet i Varde. Projektet er resultatet af en inviteret konkurrence som LETH & GORI vandt i samarbejde med et stærkt tværfagligt team i oktober 2022. Fra dommerbetænkningen: ’Forslaget formår med et meget klart og enkelt greb, at forene de mange og komplekse bindinger, på stedet og i programmet, til et usædvanligt smukt og funktionelt nyt Teater- og Musikhus i Varde. Huset tilpasser sig til både smedeværkstedets nedtonede skala, de store eksisterende industrihaller og til Varde bys skala i øvrigt. Med fine referencer til motiver…

30.10.2022

Stubberupgård – botilbud til sindslidende borgere
I tæt samarbejde med Københavns Kommune, Byggeri København, Socialforvaltningen, personale, beboere og pårørende, glæder vi os over at være en del af projektet Stubberupgård, som omfatter transformation, renovering og nybyggeri af i alt 44 boliger. Stubberupgård er et botilbud for sindslidende borgere efter Servicelovens § 108. Moderniseringsprojektet omfatter en omdisponering af eksisterende boliger, sådan at disse indrettes med eget bade- og wc-rum og et mindre tekøkken. Endvidere moderniseres fællesarealer og beskæftigelses- og servicearealer. Samlet Gårdanlæg Den bærende arkitektoniske hovedidé for moderniseringsprojektet er, at ’genskabe’ Stubberupgård, som et samlet, koncentreret gårdanlæg. Med udgangspunkt i en fortolkning af gårdens historiske disponering, forstærkes…

07.04.2022

KØBENHAVNS MUSEUM
Museet i byen / Byen i museet Københavns Museum slog i februar 2020 dørene op til arkitekt Hans J. Holms fredede bygning i Stormgade 18. Forvandlingen er sket i et rigt tværfagligt samarbejde, hvor bygningen betragtes som genstand på lige fod med udstillingernes øvrige artefakter. Arkitektoniske og historiske værdier er genfremkaldt, gennem nøje udvalgte tilføjelser, ombygninger og tilbageføringer, med afsæt i omhyggelige bygningsarkæologiske undersøgelser. Husets sale og rum vækkes til live gennem en reversibel og reflekterende udstillingsarkitektur og stedsspecifik lyssætning, der balancerer det rationelle og det poetiske, med udgangspunkt i bygningens detaljerigdom og stærke håndværkstradition. Således har ambitionen været at…

26.01.2021

Stadshallen Lund
LuftfotoLETH & GORI deltog i den åbne internationale arkitektkonkurrence om udvikling og renovering af Stadshallen i Lund i Sverige med et forslag, der søger at forstærke eksisterende kvaliteter og tilføje nye lag til Klas Anshelms fine bygning fra 1968. Projektet foreslår en række præcise strategier som ramme for de arkitektoniske og programmatiske transformationer, der gennemføres. Hallens eksteriør bevares og gennemførte bygningsmæssige ændringer føres tilbage, mens eksisterende statiske eller lukkede funktioner åbnes op og Stadshallens nuværende horisontale organisering brydes ved at tilføje nye vertikale rum og forbindelser. Resultatet er et mere velkommende og fleksibelt hus, der understøtter og skærper stadshallens funktion …

15.08.2019

SKÆVE BOLIGER TIL HJEMLØSE
I samarbejde med vores bygherre Boligforeningen 3B og Københavns Kommune har LETH & GORI udviklet et koncept for Skæve boliger til hjemløse. Modellen ovenfor er en tidlig prototype af projektet som omfatter 34 små boliger på tre forskellige grunde i København. Projektet skal nu udvikles videre og realiseres af totalentreprenør Egen Vinding & Datter og deres team.

20.01.2019

Fremtidens Bjärred
Reference: Landskapsvy från Skåne af Peter Adolf Persson Under titlen ’Trädgården’ deltog LETH & GORI i den åbne internationale konkurrence om en ny bydel i den svenske kystby Bjärred. Projektet omfatter 900 nye boliger, herunder ældreboliger, en ny børnehave, by- og haverum, samt rekreative landskabsrum. Forslaget tager udgangspunkt i og bygger til stedet og dets kvaliteter med en ambition om at forene det bedste fra naturen med det bedste fra byen. Ved at tænke den nye bydel som en slags tilbygning til stedets eksisterende landskab, bevares og forstærkes karakteristiske eksisterende landskabelige træk og strukturer og der tilføjes en fortættet og kompakt…

02.01.2019

Kunsten at Bygge
LETH & GORI’s udstilling Kunsten at Bygge omfatter et hus og en udstilling opført i BLOX – Dansk Arkitektur Centers nye hjem i København. LETH & GORI’s hus og udstilling giver et indblik i tegnestuens værdier og arkitektur. Projektet er skabt specifikt til Trappegalleriet i Dansk Arkitektur Center og forbinder gallerirummets tre niveauer i én samlet bygget konstruktion. Udstillingen er en del af udstillingsserien Dreyers Arkitektur Galleri støttet af Dreyers Fond. Udstillingen er åben I Dansk Arkitektur Center indtil den 12. oktober 2018. UDSTILLINGEN LETH & GORI’s udstilling Kunsten at Bygge fejrer alt det som en byggeproces involverer. Kaosset, rodet og skønheden. Byggeprocessen er et kaos fra…

09.10.2018

Botilbud for psykisk sårbare i Høng
 Visualisering af gårdrum og fællesarealerLETH & GORI deltog i en begrænset konkurrence om et botilbud for psykisk sårbare i Høng. Projektet omfatter 42 boliger og fælles faciliteter for beboerne og personale samt et fælleshus for botilbuddet og lokalsamfundet.  Botilbuddet er organiseret i fire klynger med 10-12 beboere. Klyngerne er, inspireret af gårdanlæg i nærheden, organiseret som individuelle bygninger sammensat i firlængede bygningsstrukturer med et indre grønt gårdrum. Lige som gårdene er botilbuddets bygningklynger omgivet af et sammenhængende grønt landskab som alle boliger har direkte adgang til.  Model planProject: Botilbud for psykisk sårbare Høng År: 2018 Bygherre: Lejerbo/ Boligselskabet Høng og Omegn   Type: Competition Program: Housing, Common Spaces, Administration,…

21.08.2018

SKOGFINSK MUSEUM
LETH & GORI deltog i den åbne internationale arkitektkonkurrence om nyt Skogfinsk Museum i Svullrya, Norge med et forslag med titlen FEM HUSE. Forslaget forsøger med enkle midler at skabe en karakterfuld og unik ramme for Skogfinske Museum, med stærke bånd til skogfinske traditioner. Bygningskomplekset bestående af fem individuelle bygninger; Røykstua, Ria, Fjøs, Badstue og Kokhus der tilsammen danner en sammenhængende museumsbygning omkring et indre tun. Projekt: Skogfinsk Museum År: 2017 Bygherre: Norsk Skogfinsk Museum  Type: Åben international projektkonkurrence Program: Museum, café, bibliotek, administration, auditorium og arkiv Areal: 2.200 m2 Arkitekt: LETH & GORI  Team: Uffe Leth, Karsten Gori, Jonas Djernes-Bell, Emma Moberg, Vitus Bjerre og Talieh Kaveh Status: Idé

23.01.2018

ELEFANTHUSET
Elefanthuset transformerer en eksisterende kapelbygning fra 1880’erne i De Gamles By på Nørrebro i København, til et nyt aktivitetscenter i tilknytning til Center for Kræft og Sundhed København (CKSK). Center for Kræft & Sundhed København er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og centret tilbyder rehabilitering til borgere i Københavns Kommune, der har eller har haft kræft, samt rådgivning og støtte til alle, der er berørt af kræft. De nye faciliteter i Elefanthuset skal benyttes til træningsaktiviteter, mindfulness, yoga, foredrag osv. En del af huset er, efter internationalt forbillede, indrettet som et såkaldt ’Men’s Shed’ eller ’Mænds Mødested’…

06.01.2018

AGORA ANSHELM
{:en} AGORA ANSHELM is LETH & GORI’s contribution to the project COMMONING KITS initiated by Form/Design Center, Malmø and Kjellander Sjöberg. The project was exhibited at Form/Design Center from 6th of September to 10th of October 2017. The Agora was a precondition for the Greek cities of antiquity. A city simply wasn’t a city if there was no Agora. The Agora was the city’s open public space, and the hub for its religious, political and cultural life. AGORA ANSHELM is a flexible concept for a simple building structure that contains spaces familiar from the classic Agora. The project is adapted to the local context both in terms of shape and program.…

18.10.2017

LIVSRUM HERLEV
LETH & GORI’s forslag i den indbudte konkurrence til Livsrum Herlev med titlen ‘Huset mellem træerne’ er styret af en omsorg for stedet, miljøet og konteksten. Af kærlighed til naturen, ansvarlighed overfor vores omgivelser og af et stærk engagement i de mål og visioner, som Kræftens Bekæmpelse og Realdania sammen har opstillet for kræftrådgivningscentrene. Først var træerne. Det er en grundlæggende og afgørende værdi i vores forslag, at vi er opmærksomme på, at det sted vi bygger, ikke er tomt. Tvært imod er stedet – byggefeltet – allerede ‘beboet’ af træerne, som fylder det med identitet, rumlig karakterfuldhed, historie og…

22.06.2017

Fleksible almene boliger Egedal
LETH & GORI og Boligforeningen 3B’s vinderprojekt i den åbne konkurrence om nye boliger i Egedal et fleksibelt boligkoncept med fokus på sunde robuste boliger. Projektet omfatter i alt 80 små boliger som i første omgang er tiltænkt flygtninge. Boligerne skal bygges på fire foreskellige grunde i Ølstykke, Smørumnedre og Stenløse. De enkelte boligområder disponeres, så de understøtter rammer for fællesskab både internt i bebyggelsen og med de omkringliggende byområder. Levende og mangfoldige fællesskaber Boligen er en vigtig ramme om og et fikspunkt i menneskets tilværelse. Vi tilbringer en stor del af vores tid i boligen – det er her vi finder ro…

04.05.2017

Almene Boliger Christiansfeld
Hvordan skaber man nye boliger i et beskyttet og følsomt kulturhistorisk bymiljø? Dette spørgsmål søger vi at besvare med projektet til nye almene boliger i Christiansfeld, en by som i 2015 blev optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. Projektet omfatter 2.500m2 boliger fordelt på tre eksisterende fredede bygninger i Lindegade og tre nye Christiansfelderhuse i Nørregade. Chrisiansfelderhusene, som indeholder to lejligheder i stueetagen med to 1½ plans lejligheder ovenpå, er en nyfortolkning af de forskellige kollektivhuse som Brødremeningheden har bygget i byen. For at undestrege dette familieskab og understøtte fællesskab og naboskab har vi samlet adgang til lejlighederne i én fælles hoveddør som…

09.12.2016

Halmtovet V
HALMTORVET V er et lokalt beboerdrevet byrumsprojekt initieret og ledet af LETH & GORI. Projektet søger at udvikle nye fællesskaber i det offentlige rum på Halmtorvet på Vesterbro i København. Projektet er resultatet af en involverende brugerproces, hvor tegnestuen gennem en række åbne offentlige ’By-saloner’ og innovations-workshops har inviteret bydelens borgere til at deltage med idéer og forslag til udvikling af (nye) fællesskaber og brug af Halmtorvet. Genfortryllelse af Halmtorvet HALMTORVET V omfatter en række midlertidige arkitektonisk nedslag, der i et integreret byrumsmøbel, som for en begrænset periode forvandler byrummet på Halmtorvet og danner ramme om en række nye aktiviteter…

02.12.2016

Eskildsgade
      Vi foreslår, at der i forsøgsperiode udpeges fire særlige ‘nedslagspunkter’, der samler ‘energien’ indenfor forsøgs periodens økonomiske ramme. Nedslagene placeres strategisk, ift. at regulere trafikken i gaden. Nedslagspunkterne udformes som mødesteder / supermøbler, der åbner op for etableringen af nye fællesskaber i gaden. Møblerne udformes og programmeres, sådan at de fungerer som en form for ‘bagscene’ der faciliterer events i gaden, f.eks. musikfestivaller, open-air bio, gadefester osv. Der etableres indbyggede skjulte teknikbokse, alternativt underjordiske bokse, med el- og evt. vandforsyning i en eller flere af supermøblerne. Møblerne bestykkes med belysningarmaturer, og/eller modulære additions elementer, der omdanner møblerne…

28.11.2016

OLUF BAGERS PLADS
LETH & GORI deltog i Realdania By & Byg’s inviterede 2-fasede konkurrence om Oluf Bagers Plads – et nyt byrum og to bygninger i Odense. Vores forslag blev valgt som en af to vindere af første fase men blev slået i fase to af konkurrencens endelige vinner Praksis Arkitekter. Projektets beliggenhed i overgangen mellem Odenses historiske bykerne og det nye Thomas B. Thriges Gade projekt giver en interessant situation. Dette skal også ses i lyset af at stedet i 70’erne blev ændret fuldstændig med anlæggelsen af den nye firsporede Thomas B. Thriges Gade som gennemskar Odense og forbandt den nordlige og sydlige…

07.10.2016

BRICK HOUSE
What if a house can last at least five generations instead of two? LETH & GORI’s Brick House is a project that creates innovation by reinventing history. By revisiting materials and solutions from historic houses which have proven to be robust and have a long life span a new type of contemporary sustainable house is created. Brick House is part of a development project titled Mini-CO2 houses initiated by the philanthropic foundation Realdania. The goal of Realdania’s project is to develop affordable sustainable houses with a low CO2 footprint. A total of six houses have been built on a site in…

15.09.2016

Diatoms Fur
Diatoms Fur is a small project placed in a unique landscape on the island of Fur, Denmark. The project consists of thee sculptural objects carefully placed to emphasize a special place relating to the history or nature of the site. The inspiration for and title of the project comes from the microscopic algae Diatoms that are the main component in the special Diatomaceous earth of the area. The small island of Fur contains a very unique and delicate landscape. The special geology of the area called the Fur Formation is a Diatomite sediment approx. 60 meters thick consisting of diatomite with up to 180 layers…

20.11.2015

ODDENSEHUS
OddenseHus is a project initiated by the local citizens of the small village of Oddense. The project transforms the existing sports hall and adds a new extension that includes a common public kitchen and dining area, a multipurpose hall, new dressing room facilities etc.. The result is a new multifunctional community centre with space for a variation of sports and cultural activities – a house tailored to the needs of the village. OddenseHus is the result of a collaboration between architect firms LETH & GORI, Elkiær + Ebbeskov and Arkitektfirmaet Andreas Ravn. The project has received funding from The Danish Foundation for Sports and Culture…

27.10.2015

Roof House
Roof House is a project that completely transforms an existing villa beautifully situated on a large site filled with trees in Fredensborg, Denmark.  The existing house is occupied by a family with three children and the specific needs of the family formed the basis of the project. Planning restrictions on the site called for a careful and minimal approach and this lead to the idea of extending the house by upwards by adding a series of roof buildings. This way the project adds a new bedroom and a workspace as well as skylights and sleeping platforms for all the childrens…

15.08.2015

Dalsland House
Through the last centuries human habitation and cultivation has transformed the original forests and open landscapes. New settlements in the landscape and along the coasts seem to suffer from amnesia. The basic understanding of the scale of the landscape, how landscape were created and what it consists of, seems to have been replaced by a perception of the landscape as a network of invisible borders dividing it into zones, fields, and plots regulated, owned and controlled by humans. The result is a domestication of landscape, a taming of the wild, uncontrollable nature. In this process, nature has lost its greatness…

01.06.2015

PULSEN
PULSEN is the new sustainable community center in Balling. The project is the result of an open architecture competition in 2011 won by LETH & GORI in collaboration with Elkiær + Ebbeskov.  The new centre combines programmes within healthcare, culture, sports, and education organized as a small city with buildings, plazas, streets, and alleys. In addition to the building the project also includes masterplanning of the surrounding landscape with urban spaces, parking, football fields, tennis court and a new running path. The open competition that was organized by The Danish Foundation for Sports and Culture Facilities – Lokale og anlægsfonden, had 43 participants. Photos are…

18.01.2015

House of Hungarian Music
Model BUILDING AN(-D) INSTRUMENT The New House of Hungarian Music frames a richness of diverse spaces for experience, learning and relaxing that support the educational development and understanding of the nature of sound and the origin of music. A new museum building with a ‘soft’ curved interior that ‘surrounds’, ‘reverbs’, ‘mirrors’, ‘tunes’ and ‘curves’ sound  and music – just like the complex interior of an instrument. The building itself is ’quiet’, simple and robust and seeks to push forward the value of the site and the park. A strong architectural frame for the new Museum of Hungarian Music. THE WIND IN…

01.09.2014

Very Social Housing
Exterior view – streetLETH & GORI’s and Bessards Studio’s proposal for a new type of non-profit housing in Copenhagen focuses on creating a robust framework for the individual lives of the inhabitants and for community between the inhabitants.

20.08.2014

Bodø rådhus
LETH & GORIs deltog i konkurrencen for et nyt rådhus i Bodø med projektet ‘What is the city but the people’, William shakespreare, Coriolus. Projektet begyndte ved at skabe en åben transparent offentlig bygning – en bygning der tilhører borgerne i Bodø. Projektet tilføjer en ny bygning til den eksisterende site ved at forslå et simpelt tårn med det samme fodaftryk dom bibliotekbygningen der er på sitet idag. Tårnet har et stort tag mod øst for at justere volumenet til skalaen på havnegade og sørge for gode lysforhold for nabobygningerne. Projekt: Bodø Rådhus  År: 2014  Bygherre: Bodø komune Type: Åben international konkurrence Program: kontorer, kantine, reception…

11.03.2014

multihal langvang
Langvang Multifunctional Sports Building is a combined Sports hall and community centre consisting of a series of different multifunctional arenas for activities and events.  The programme includes indoor athletics facilities with a 200m running track, 60m running track, and facilities for high jump, long jump, pole vault, javelin, discus, hammer throw and short put, along with different arenas for sports , a 200m  roller skating track, play areas, dressing rooms, offices and meeting facilities for the sports clubs and a café. The building is based on an idea of double programming of space – for example double use of the…

28.02.2014

Sportshal Vig
LETH & GORI and Elkiær + Ebbeskov were invited to participate in the competition for a Sports Building in Vig, Denmark. The project comprises a new multi purpose sports building in connection with an existing swimming hall. The Sports building is an important project for the small community and will be a new vibrant meeting place for citizens of all ages. The project focuses on the creation of an open and flexible frame for the many different activities. In addition the building interacts with the surrounding landscape creating a series of new spaces for activity and recreation. Project: Sports Building Vig Year: 2013 Client: Odsherred Kommune Type: Invited…

29.10.2013

Prinsessegade børnehave
LETH & GORI and EMA’s competition proposal for a new kindergarten in Prinsessegade was selected for the second round of the limited competion organised by Copenhagen Munincipality. The project organizes the programmes in individual buildings connected by pergolas and smaller buildings. Together the buildings create a protective wall towards the street leaving the rest of the site for an open green playscape for the children. Project: Prinssesegade Kindergarten Year: 2012 Client: Copenhagen Munincipality Type: Invited Competition Programme: Daycare, youth club, and community center  Area: 4.200m2 Architects: LETH & GORI + Erik Møller Arkitekter Consultants:Shul Landskab, OBH  Status: Selected for 2nd round

18.09.2012

Forfatterhuset børnehave
The project for Forfatterhuset Kindergarten is the result of an invited competition. The starting point for the project is two large trees that inhabit the site. The building embraces these trees and integrates them in the design of the building. One tree creates a central courtyard in the building and the other tree creates a space that opens to the outside world and connects the courtyard and the playground. The two trees become an important part of the daily life in the building creating a situation where the border between outside and inside is blurred. The changing light that is filtered through the branches and the…

25.05.2012

Musik Gymnasium
LETH & GORI’s project for an extension to Music Gymnasium Salzburg received a 3. Price in the open international competition. The project creates a new extension to the school without stealing space or light from the existing densely built site. This is done by digging out the northern part of the site and inserting the extension as a one-storey building with courtyards and skylights. The roof of the building becomes a new playful urban landscape for the students. The starting point of the design was to identify the main values and spatial qualities of the existing school and maintain and…

28.03.2012

Røldal Pilgrim Center
LETH & GORI’s competition entry for a Pilgrim Centre in Røldal creates a new building in close connection with the 13th century church. The Pilgrim Centre is a hub for experiencing Røldal’s unique history, nature and architecture. The Centre accommodates for pilgrims as well as spaces for the priest and church administration. The project encompasses semi covered urban spaces for events and activities connected to the Church and Pilgrim Centre.The new building is made as an extension to the existing church wall. This way the Pilgrim Centre becomes a natural and integral part of the Church complex. Inside the Centre…

11.12.2011

Lidkoping
Lidkoping Police Building is LETH & GORI’s proposal in the open competition for a new police headquarter and public parking facilities in Lidkoping, Sweden. The project site is an open square on the border of Lidkoping’s historical urban plan from 1672. The site is an important entrance point to the historic city and one of the design objectives of teh competition was hoe to emphasize this. LETH & GORI’s proposal is a hybrid project that balances between building and urban space. The police building is lifted and perforated to create a series of different public spaces. In addition the building…

07.11.2011

Marthagården kindergarten
LETH & GORI and Dorte Mandrup’s winning proposal for Marthagården Day Care Center consists of a new building and the refurbishment of two existing protected buildings. The project seeks to maintain the unique qualities of the existing buldings and add a new building that connects the individual buildings without compromising the contact between inside and outside. The project integrates innovative sustainable solutions in both new and old buildings. The focus is to create high quality spaces with good daylight conditions and indoor climate, environment friendly materials and low energy consumption. In addition the new building has solar cells as an…

10.08.2011

Gulatinget
LETH & GORI’s competition proposal for a new museum in the historic Viking thingstead Gulatinget is a site specific piece of architecture with strong references to Viking era buildings and design. The programme of the circular museum building includes exhibition areas, an auditorium, workshops, and a cafe. Arriving to the site visitors are led to a lifted roof plaza that offers an overview of the historic area. From the plaza an open public stair through the building leads visitors to the museum entrance or directly to the park, giving them a free peek into the museum on the way. Project: Gulatinget…

26.07.2011

Jøssingfjord
LETH & GORI and G ARK have proposed a new sustainable building for Jøssingfjord Museum. The new museum is the center point for visitors coming to experience the sublime landscape and cultural attractions of Jøssingfjorden. The building is gently raised from the ground so the landscape and small mountain lakes flow seamlessly under the building. Furthermore a fresh air courtyard and openings in the facades and roof enables the visitors to be in constant dialogue with nature. Projekt: Jøssingfjord Museum År: 2011 Bygherre: Dalanerådet Type: International konkurrence Program: Udstillingsarealer, cafe, shop, auditorium og administration Areal: 2.200m2 Arkitekter: LETH & GORI + G Ark Status: Idea

11.03.2011

Djævlens tårn
Aerial View LETH & GORI har udviklet et udstillings projekt kaldet Djævlens tårn. Djævlens tårn er et monolitisk vulkansk bjerg i Wyoming. Djævlens tårn er kendt fra Steven Spielbergs film ‘Close encounters of the Third Kind’ hvor det facilitetter mødet mellem mennesket og det ukendte fra rummet. LETH & GORIs genskaber djævlens tårn og placerer det i en urban kontekst på Kongens Nytorv i København. Tårnet er fyldt med programmer og rum der repræsentere alt fra det ‘ukendte’ for byen. Programmer pg mennesker der normalt er skjult så som fængsler, asyllejre, socialeboligbyggerier og skjul for hjemløse. Ligesom i ‘Close encounters…

09.03.2011

Falkonergården
Aerial ViewLeth & Gori’s proposal for a new extension to Falkonergården Gymnasium is both a respectful addition to the existing buildings and an attempt to turn the existing structure inside out. The key idea is to integrate the city into the school and to project the school into the city. This is done in a series of programmatic and formal gestures that result in a new separate building in close connection to the existing buildings. The new building contains classrooms, canteen and informal spaces for learning and social interaction in a four storey high tower. Project: Falkonergården Gymnasium Year: 2011 Client: Falkonergården Type: International Competition Programme: Classrooms, canteen, sport…

24.01.2011

Small Towers
SMALL TOWERS is LETH & GORI’s proposal for new green towers for Oslo. The towers are small biotopes that can be configured with a variety of plants and vegetation. The towers are a new type of living urban furniture that creates new habitat in the city. Functionally the towers give access to underground systems like tunnels and technical plants. Projekt: Small Towers År: 2010 Bygherre: Oslo Kommune Type: konkurrence Program: grønt urban møbel Arkitekter: LETH & GORI Status: Idea

22.10.2010

Skien Brygge
The project for a new urban community in Skien was awarded 1st prizein the international competition. The project transforms a former harbor area into a new compact urban community with housing, offices, retail, and urban space. The vision for Skien Brygge is to create a new sustainable urban community in close relation to the city, the water, and the landscape. The project features new diverse urban spaces for interaction, recreation, and cultural activities. The new Skien Brygge promotes holistic urban development and facilitates a sustainable lifestyle with low consumption of energy and resources. The project is a collaboration with A-lab.…

19.09.2010

Stændertorvet
LETH & GORI’s proposal for a new Stændertorvet in Roskilde is an urban space shaped by time, space, and landscape. The new plaza is divided into smaller plazas relating to the historic, spatial, and programmatic context. The plazas are connected by a continuous surface grid that is subdivided and densified to give identity to the individual plazas. The new Stændertorvet can accomodate a series of events and activities that will shape the plaza over time and make it a lively urban space. In addition the plaza is furnished with moveable cubes that can be reconfigured according to the needs of…

22.04.2010

Tåby
OPEN HOUSE is the title of LETH & GORI’s proposal for a new sustainable City Hall in Tåby. The building contains city hall, administration, and citizen services. The program is distributed in a 5 story bulding with an open air atrium and a mezzanine containing the semi-public programs like wedding room, gallery, and meeting spaces. The landscape of the city is an integrated part of the building. An urban space cuts into the building creating a public passage through the building and a new link in the city. The project introduces sustainability on several levels of the design including solar…

16.04.2010

Three Crosses Square
MY SPACE – YOUR SPACE is the title of LETH & GORI’s proposal for Three Crosses Square in Warsaw. The project includes a new simplified traffic layout for the square that maximizes urban space. The square is divided into two plazas that can accomodate different programs, events, and activities. A new House of Fashion building is proposed in the south east of the square and a new urban landscape in the North West. Project: Three Crosses Square (Plac Trzech Krzyzy) Year: 2010 Client: City of Warsaw Type:International Competition Programme: Traffic planning, parking, urban space, new building, and urban furniture  Area: 26.000m2 Architects: LETH & GORI  Consultant: Niras Status: Settled

05.01.2010

Vartov
Vartov is LETH & GORI’s proposal for a new sustainable urban space in Copenahagen. The plaza is situated in central Copenhagen next to the City Hall. The plaza accomodates a variety of programmes and events like concerts, markets, and theater. The project features several sustainable initiatives including recycling of rain water, windmills, and solar energy. In addition the surface of the plaza is a collage of sustainable and recycled materials. LETH & GORI was awarded a 4th place in the open competition from 33 entries. Project: Vartov Plaza Year: 2009 Client: Københavns Kommune Type: Competition  Programme: Energy producing public spaceArea: 9.000m2 Architects: LETH & GORI Status: 4th Place

14.09.2009

Rakvere
Fratres is the title of one of the most well known compositions by Arvo Pårt. The word FRATRES means brothers and is also the title of LETH & GORI’s proposal for the new St Paul’s church and Vabaduse Square. Fratres is a project that aims to add a new cultural layer to Rakvere. A complex of buildings and programmes in close connection to each other and to the city. The special combination of buildings, urban spaces, and programmes will create a place with a unique atmosphere. A possible new cultural centerpoint of Rakvere. Project: Fratres Year: 2009 Client: City Government of Rakvere Type: International Competition Programme: Concert hall, dance…

02.07.2009

Water Tower Ängelholm
Water Tower is LETH & GORI’s proposal for a new water activity building in Ängelholm, Sweden. The project reciewed an honorable mention in the international competition. The competition had 190 participants from 13 countries. Water Tower is a vertical water world with stacked environments containing water, fun, relaxation, fitness and a spectacular roof terrace with views to the sea, city and landscape. – A total of 6.000 square meters. In addition the project proposes a new recreational circle of parks and urban spaces. The Water Tower park is one of the new urban nodes. The park is organised with free…

27.04.2009

FLØNG PARISH HOUSE
The project for a new Parish House in Fløng is based on two ideas – better visual connection to the existing church and an improved interaction between the church and the city. The project proposes three pavilion-like buildings connected by public spaces. The layout and programme of the buildings is organised to get good views of the church and programmatic proximity to the city at the same time. The project introduces two urban levels. One in close relation to the church and one in relation to the city. Projekt: Fløng Parish House Type: Åben konkurrence År: 2008 Program: Kulturhus, konference…

30.09.2008

Det Estiske Kunstakademi
Projektet Art Plaza vandt 1. præmien i den åbne internationale konkurrence om et Estisk Kunstakademi i Tallinn. Konkurrencen havde 91 deltagere fra 26 lande. Bygningen indeholder undervisningsrum til kunst, arkitektur, design og kunsthistorie sammen med værlksteder, laboratorier, café, galleri, bibliotek og auditorier – ialt ca.25.000m2. Projektet startpunkt er en urban strategi der forener de mange komplekse programmer i et simpel koncept: En kompakt boks med et åbent atrium. Konceptet gør det muligt at give halvdelen af byggegrunden tilbage til byen som en ny urban plads. Projektet er udviklet i samarbejde med EFFEKT. Projekt: Ny Estisk Kunstakademi År: 2008 Bygherre: EKA Type: 1. præmie i åben international konkurrence Program: Studios, workshops, auditorier, black box,…

26.06.2008

holmenkollen ski jump
  LETH & GORI’s project ’tind’ was awarded 3rd place in the international competition for a new Holmenkollen ski jump in Oslo. The project continues the unique profile of Holmenkollen in a contemporary formal language and brings the building structure as a whole back to a natural arena in close relation to the landscape. The building is tied together by a cable elevator running from the top of the jump, through the building for public and press below, under the tribune and ends by the top of the tribune bowl. The project is designed to be used all year as…

30.09.2007


© 2022 LETH & GORI