Botilbud for psykisk sårbare i Høng

21.08.2018 / Arkitektur

Court yard
 Visualisering af gårdrum og fællesarealerLETH & GORI deltog i en begrænset konkurrence om et botilbud for psykisk sårbare i Høng. Projektet omfatter 42 boliger og fælles faciliteter for beboerne og personale samt et fælleshus for botilbuddet og lokalsamfundet.  Botilbuddet er organiseret i fire klynger med 10-12 beboere. Klyngerne er, inspireret af gårdanlæg i nærheden, organiseret som individuelle bygninger sammensat i firlængede bygningsstrukturer med et indre grønt gårdrum. Lige som gårdene er botilbuddets bygningklynger omgivet af et sammenhængende grønt landskab som alle boliger har direkte adgang til.

Site plan
Bebyggelsesplan
Reference
Reference – gårdanlæg i lokalområdet
Diagramme
 Diagrammer
Plan
 Plantegning
Axonometric
Aksonometri
Court yard
Gårdrum og fællesarealer
Housing unit
Boligenhed
Interior
Interiør af bolig
Elevation
facade

Model plan
 Model planProject: Botilbud for psykisk sårbare Høng År: 2018 Bygherre: Lejerbo/ Boligselskabet Høng og Omegn   Type: Competition Program: Housing, Common Spaces, Administration, Common House etc. Areal: 3.150 m2 Arkitekt: LETH & GORI   Team: Uffe Leth, Karsten Gori, Talieh Kavah, Vitus Bjerre og Martin Alexander Meincke Status: Competition proposal


© 2022 LETH & GORI