PUBLIC AIR COPENHAGEN

27.11.2014 / Exhibition

PUBLIC-AIR

PUBLIC AIR COPENHAGEN

Af Philippe Rahm architectes & Frans Drewniak

D. 5. december 2014 – d. 9. januar 2015

Fernisering fredag 5 december @ 16:00

‘Public Air’ er et projekt for København der forsøger at gentænke den formelle teknologiske arv fra det 20 århundrende i forhold til til et nyt psykologiske kriterier, i forhold til at afbøde luften og støj poller fra biler og industrielle processer.

indtil nu, cykling er blevet mere populær i København, i forhold til til byens designet for køretøjer. Konsekvenserne er at cyklerne deler vejen med bilerne, et resultat af det 20 århundrendes urbane planlægning. Derudover den fysiske krav for at man kan køre en cykel betyder at cyklister trækker vejret dybere, inhalere luft forureningen fra bilerne.

Fordi det er både socialt og politisk umuligt at fjerne bilerne fra byen, har København for nyligt forslået flere initiativer for et grønt netværk for cyklister som skal udvikles i nær fremtid. Dette forslag forbinder et netværk af veje specifikt for cykler og fodgænger trafik, og et parallel to vej system brugt af biler. Planen er klar i proces, navigering i parker og ledige rum så der ikke skal krydses nogen gader brugt af biler og luft forureningen.

Hellere end at slås med luft forureningen og biltrafikkens design fra det 20 århundrede, projektet forslår skabelsen af en ny fysiologisk sprog for en grøn cykel netværk. Ved at analysere og rekonceptualisere hver element fra det 20 århundrede byggede miljø der tilføjer noget til det ikk ønskede fysiologiske konsekvenser, kan vi vende tilbage til en naturligt forhold mellem fysiologiske behov og impulsen at bygge.

Baseret på et studie af urbane former og materialer, og et fokus på hvordan de tilføjer luft forurening, støj forurening, og varme gener, hvert element af det byggede miljø er blevet genovervejet i forhold til dets evne til at undgå uønskede fysiologiske konsekvenser der er opstået af det nuværende byggede miljø og klima i København. Jord, facade materiale, gade møbler, gade layout og orientering, luft, lys, lyd og lugt er elementer der specifikt kan blive implementeret til at skabe en mere komfortable by luft kvalitet, støj huller, og atmosfærisk temperatur i det kolde klima i norden.

Our goal is to provide a comfortable street network and atmospheric quality for cyclists, that protects them from cold winds, utilizes light to simulate the warmth of the Sun, and minimizes air and noise pollution. In a way, the new street, a public space, will have the comfort and quality of life – specifically, heat, clean air, silence — that are usually exclusive to private space in a house or the inside of a car.

To optimize the comfort of pedestrians and cyclists, we are offering research and ideation toward conceiving a new street layout, construction, building orientation, and material usage. To do so, we have analyzed each physical component of the proposed Green Bike Network according to the following criterias:

vores mål er til skabe komfortable gade netværk og atmosfærisk kvalitet for cykler, der beskytter mod kold vind, udnytter lys til at stimulere varmen fra solen, og minimere luft og støj forurening. På den måde at gade, offentlige rum, vil have den komfort og livskvalitet – specielt varme, ren luft, ro – der normalt er eksklusivt for private området i et hus eller en bil.

For at optimere komforten for fodgængere og cyklister, forslår vi et research og intention for et nyt gade layout, konstruktion, bygnings orientering, og materiale brug. For at kunne gøre det, har vi analyseret hvert fysiologisk element for det forslående grønne cykel netværk for forhold til følgende kriterier:

• Ingen kolde mål
• Ingen støj mål
• Igen forurening mål

Any given combination of the Cold, Noise and Pollution measures could be applied to new bike routes. But in the 3 following testbeds; Rentemestervej, Skelbækgade and Ved Amagerbanen we have focused on each of the measures to highlight the practical potentials of the research applied.

En hver given kombination af kulde, støj og forurening målt kunne blive tilføjet til den nye cykelrute. Men i de følgende 3 test steder; Rentemestervej, skelbækgade og ved Amagerbanen har vi fokuseret på hvert mål til at understrege de praktiske potentialer fra researchen.

>Invitation
>Facebook event

PUBLIC-AIR-MAP
Public Air Copenhagen – Map
Drawing
Public Air Copenhagen – Snit
Opening night - Photo: Nynne Thykier
Fernisering – foto: Nynne Thykier
Storefront view - photo: Bauen
Butiksvindue – foto: Bauen
Article about Public Air Copenhagen in Geographies 06 - Grounding Metabolisme
Artikel om Public Air Copenhagen in Geographies 06 – Grounding Metabolisme


© 2022 LETH & GORI