Fleksible almene boliger Egedal

04.05.2017 / Arkitektur

Bebyggelsen Smørumparken set fra sydvest
Bebyggelsen Smørumparken set fra sydvest

LETH & GORI og Boligforeningen 3B’s vinderprojekt i den åbne konkurrence om nye boliger i Egedal et fleksibelt boligkoncept med fokus på sunde robuste boliger.

Projektet omfatter i alt 80 små boliger som i første omgang er tiltænkt flygtninge. Boligerne skal bygges på fire foreskellige grunde i Ølstykke, Smørumnedre og Stenløse. De enkelte boligområder disponeres, så de understøtter rammer for fællesskab både internt i bebyggelsen og med de omkringliggende byområder.

Levende og mangfoldige fællesskaber
Boligen er en vigtig ramme om og et fikspunkt i menneskets tilværelse. Vi tilbringer en stor del af vores tid i boligen – det er her vi finder ro og ny energi og det er her vi er helt os selv. Derfor skal boligen også være en tryg ramme for tilværelsen, der er et behageligt og sundt sted at opholde sig.

Samfundet udvikler sig konstant og dette skaber et pres på efterspørgslen efter nye gode boliger, der kan tilpasses tidens aktuelle behov. LETH & GORI har i samarbejde med Boligforeningen 3B udviklet et boligkoncept til med fokus på robusthed og fleksibilitet, der skal være med til at løse mange af de komplekse, og ofte modsatrettede behov der er på boligområdet – både på kort og lang sigt. Målsætningen er at skabe gode, sunde og attraktive boliger til alle, men som først og fremmest kan være et permanente hjem for flygtninge. Boligerne er samtidig forberedt, så de hurtigt og billigt kan omdannes til større og attraktive rækkehuse, der kan rumme en familie.

Diagram fleksibilitet – sammenbygning og tilbygning

Fleksibilitet og de ekstra kvadratmeter
De robuste og fleksible boliger kan over tid tilpasses ændringer i beboersammensætningen og
beboernes boligbehov. Det er et gennemtænkt koncept for, hvordan husets indre og ydre kan ændres
og udvides.

Boligerne kan omdannes forskelligt, så de kan tilfredsstille forskellige bo-behov – fra beboere der
bor alene, til familier eller andre typer af fællesskaber. Den mindste boenhed er i udgangspunktet en
1-rums bolig med hems på 30 m2 og den største er en 2-rums bolig med hems på 45 m2. Ved at udvide
disse boliger, kan der skabes henholdsvis en 3-rums bolig på 60 m2 og en 5-rumsbolig på 90 m2.

Diagramme - Housing Type A [30m2] and Housing Type A+ [60m2]
Diagram sammenlægning- Bolig Type A [30m2] > Bolig Type AA [60m2]
House Type A, 30m2
Bolig Type A, 30m2
House Type A+, 60m2
BoligType AA, 60m2
Diagram sammenlægning – Bolig Type B [45m2] > Bolig Type BB [90m2]
House Type B, 45m2
Bolig Type B, 45m2
House Type BB, 90m2
Bolig Type BB, 90m2
Axonometric view House Type B
Aksonometri Bolig Type B
Interior
Interiør Bolig Type B
Overall sketch
Oversigtsskitse af Smørumparken
Site plan Smørumparken
Situationsplan Smørumparken
Situationsplan – Svamholm Vænge
Site plan - Brændekær
Situationsplan – Brændekær
Entrance facade
Ankomstfacade med grøn kile i forgrunden

Projekt: Fleksible boliger til flygtninge Egedal  År: 2017  Bygherre: Boligforeningen 3B/ Egedal Kommune Type: Åben konkurrence Program: Almene boliger  Areal: 3.165m2 Architects: LETH & GORI  – Karsten Gori, Uffe Leth, Talieh Kavah, Helena Westerberg, Fabian Reiner  Status: 1. præmie


© 2022 LETH & GORI