KØBENHAVNS MUSEUM TILDELT KØBENHAVNS KOMMUNES BYGNINGSPRÆMIERING 2020

27.04.2021 / Nyheder

Københavns Museum – Foto: Adam Mørk

Københavns Kommune har siden 1903 præmieret smukke bygninger samt bymiljøer og anlæg.
KØBENHAVNS MUSEUM modtager i år Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2020.

Bedømmelsesudvalgets begrundelse for præmiering af Københavns Museum lyder:

’Københavns Museum er valgt, fordi restaureringen giver værdi tilbage til byen på en anderledes måde. Det er som en gemt skat, der giver indsigt i byen og åbner historien og fortællingen om københavnerne.

Københavns Museum er flot restaureret, og bygningens kvaliteter er fremhævet med afsæt i de bærende fredningsværdier. Den høje materiale- og håndværksmæssige kvalitet er til inspiration. Farverne sprudler,

udstilling og indretning hænger sammen med bygningens arkitektur, og Københavns Museum er på den måde en helhedsoplevelse.’

Københavns Museum er stolt og begejstret!

Tak til Københavns Kommune, Københavns Museum, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Byggeri København og alle gode medrådgivere og interessenter for samarbejdet.

>Læs om Københavns Kommunes bygningspræmiering her:

>Og se mere om projektet her:

Baggrund
Københavns Museum slog i februar 2020 dørene op til arkitekt Hans J. Holms fredede bygning i Stormgade 18.

LETH & GORI har sammen med Rørbæk og Møller Arkitekter stået i spidsen for det omfattende restaureringsarbejde, mens JAC studios har stået for udstillingsdesignet.

Forvandlingen til Københavns Museum er sket i et rigt tværfagligt samarbejde, hvor arkitektoniske og historiske værdier er genfremkaldt, gennem nøje udvalgte tilføjelser, ombygninger og tilbageføringer, med afsæt i omhyggelige bygningsarkæologiske undersøgelser.
Således har ambitionen været at invitere Københavnerne og byens gæster indenfor til et museum af en høj arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet.

LETH & GORI har tidligere modtaget Københavns Kommunes bygningspræmiering 2019 for ELEFANTHUSET, der er et aktivitetscenter i tilknytning til Center for Kræft og Sundhed København.

I 2019 modtog vi Randers Kommunes Arkitekturpris for bynaturrummet MYRETUEN, et lokalt naturformidlingscenter udført i samarbejde med Elkiær + Ebbeskov Arkitekter og Lokale- og Anlægsfonden.

Og tilbage i 2015 modtog vi Fredensborg Kommunes Arkitekturpris for projektet ROOF HOUSE, der er en transformation og ombygning af et fritliggende enfamiliehus i kanten af skoven.


© 2022 LETH & GORI