NY SKOLE OG IDRÆTSHAL I DEN HVIDE KØDBY

01.08.2017 / Nyheder

Den nye 3-sporede skole forventes opført på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade i Den Hvide Kødby på Vesterbro og skal rumme madskole, 336 KKFO pladser og en kommunal idrætshal.

LETH & GORI gennemførte i foråret 2016 en præundersøgelse for Byggeri København (ByK) af muligheden for at placere en ny 3-sporet skole og idrætshal i Kødbyen. Præundersøgelsen omfattede tekniske forundersøgelser og økonomisk redegørelser, samt volumen- og tilvalgsstudier for samlokalisering af idrætshal og madskole med skolen. Præundersøgelsen gennemførtes med særligt fokus på at afgrænse projektets risikobillede, gennem vurderinger af opgavens og grundens særlige og stedsspecifikke forhold med betydning for projektets gennemførelse (tid), kvalitet (en levende og tryg skole i Kødbyen) og de samlede byggeudgifter (økonomi).

Vores første opgave som bygherrerådgivere for Byggeri København bliver, at udarbejde idéoplæg og byggeprogram, hvor vi i et tæt samarbejde med bestillerforvaltninger BUF og KFF, Gasværksvejens skole, brugere og øvrige interessenter vil afdække, hvordan vi skaber et trygt og sikkert miljø for skolens elever samtidig med, at offentligheden skal have adgang til idrætshallen. Vi ser frem mod samarbejdet!


© 2022 LETH & GORI