Varde Teater og Musikhus

30.10.2022 / Arkitektur

Teater og Musikhuset set fra forpladsenVarde Teater og Musikhus er det nye samlingspunkt for teater og musiklivet i Varde. Projektet er resultatet af en inviteret konkurrence som LETH & GORI vandt i samarbejde med et stærkt tværfagligt team i oktober 2022.

Fra dommerbetænkningen:

’Forslaget formår med et meget klart og enkelt greb, at forene de mange og komplekse bindinger, på stedet og i programmet, til et usædvanligt smukt og funktionelt nyt Teater- og Musikhus i Varde.
Huset tilpasser sig til både smedeværkstedets nedtonede skala, de store eksisterende industrihaller og til Varde bys skala i øvrigt. Med fine referencer til motiver i de nærliggende industrihallers, bindingsværk i stål og store porte i træ mm., fremkaldes et meget karakteristisk og levende udtryk hele vejen rundt om bygningen. Facadens raffinerede karakter, med det modulære bindingsværk og udfyldningstavler med buede undersider – som gentages inde i salen – udtrykker på fineste vis, at er her er tale om et kulturbyggeri, som nok trækker på stærke referencer til stedets historiske DNA, men som samtidig er helt nutidigt og helt uden at være mainstream.

I det indre er det lykkedes at skabe et levende univers med store rumlige kvaliteter, som både er optimalt i dagligdagen, hvor de forskellige brugere vil opleve huset som én sammenhængende helhed.
Forslaget leverer et utrolig gennemarbejdet materiale, hvor de i høj grad har sat sig ind i 7kantens behov. Det ses tydeligt, at de har studeret og sat sig grundigt ind forskellige teaterbyggerier og leverer her et bud, der er gennemtænkt til det egentlige formål.’

LETH & GORI er totalrådgiver på projektet. Konkurrencen er udført i et bredt tværfagligt team med stærke teaterfaglige kompetencer, båret af engagementet fra OJ Rådgivende Ingeniører, VEGA Landskab, fortheloveoflight, Scenerum / Filippa Berglund, Gade & Mortensen Akustik og Stouenborg.

Varde Teater- og Musikhus opføres med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Lokale og Anlægsfonden, 7-kanten, Smedeværkstedet og Varde Kommune.

Stålværk – Historiske fotos

Kontekst – bygninganalyse

Med udgangspunkt i stedet
Varde teater og musikhus opføres i naturlig fortsættelse af stålværkets industrihistorie og områdets kraftfulde industriarkitektur med udgangspunkt i de oprindelige stålhallers store skala. Samtidig tilpasses den nye bygning til de omkringliggende bygningers højder og skala. Et stort teaterværksted. En moderne kulturhal. På en gang monumental og samtidig beskeden og stilfærdig i sin byggeskik og sit facadeudtryk.

Teatermaskine
Det har været vores mål at skabe en stemningsfuld teatermaskine fuld af overraskelser, forvandlinger og fortællinger. Det gør vi ved at vende teatret på vrangen, så backstage-verdenernes magiske drømmende atmosfærer strømmer ud i hele huset. Et teaterværksted og musikhus der gemmer på overraskelser og som rummer stærke kontraster mellem det rå og det forfinede; synlige konstruktioner, kulisseagtige adskillelser – alt sammen under en stemningsfuld arkitektonisk lyssætning med lysvogne, teaterspot og nøgne lyspærer. 

Levende foreningshus
Men Varde Teater og Musikhus er meget mere end en scene. Det skal i lige så høj grad være et levende foreningshus til (nye) fællesskaber, festivaler, events, koncerter og konferencer. Et nyskabende teater og musikhus i stadig forandring, med inviterende foreningsverdener og oplevelsesrige mødesteder.
Ved at forbinde scener og sale inde i huset, via store porte og højloftede foyerrum, til Kulturspinderiets pladser og byrum, skabes rammerne for et levende teater og musikhus i Varde, som inviterer byen indenfor og hvor husets liv og aktiviteter gives mulighed for at strømme ud på pladserne. Et hus der kan tåle at blive brugt. Et hus til hverdagsbrug. Et hus til fest.

Oversigtstegning – skala og kontekst
Situationsplan – VEGA Landskab
Visualisering set fra sydøst
Visualisering fra byrum på vestsiden
Plan stueetage
Plan 1. sal
Tværsnit
Længdesnit
Nord- og østfacade
Vestfacade
Aksonometri stueetage
Aksonometri 1. sal
Foyer set mod nord
Foyer set mod syd

Teatersal – forestilling
Undervisningsgang 1. sal
Dansesal
fortheloveoflight – Belysningsplan
fortheloveoflight – Arkitektonisk belysning – snit
fortheloveoflight – Visualisering – belysning

Om Varde Teater og Musikhus
Varde Teater og Musikhus placeres centralt ved Kulturspinderiet i Varde.
Det er teaterforeningen 7-kanten – den vestjyske amatørscene, Danmarks største amatørteater med over 400 medlemmer, som sammen med spilleværkstedet Smedeværkstedet står bag Varde Teater og Musikhus. Det nye teater og musikhus vil i fremtiden desuden rumme MusicalTalentSkolen og tilbyde nye muligheder for Varde Kommunes rige kultur- og foreningsliv.

Projekt: Varde Teater og Musikhus År: 2020 Bygherre: A.P. Møller Fonden  Type: Inviteret konkurrence Arkitekt: LETH & GORI  Samarbejdspartnere: OJ Rådgivende Ingeniører, VEGA Landskab, ForTheLoveOfLight, Gade & Mortensen Akustik, Stouenborg og Scenerum/ Filippa Berglund Team: Karsten Gori, Uffe Leth, Philip Lütken, Mathias Christensen, Samuel Scott Rees og Ebba Stark  Status: 1. præmie


© 2022 LETH & GORI