UNGEHERBERGET SPORSLØJFEN

08.12.2022 / Arkitektur

Sporsløjfen Youth Shelter – Photo: Laura Stamer

Ungeherberget Sporsløjfen er et herberg og værested på Østerbro, København med plads til 24 unge. Ungeherberget et projekt der gør det godt for en sårbar målgruppe af unge hjemløse i alderen 18-30 år ved at skabe gode, trygge og kvalitative rammer for både beboere og personale. De nye rammer for ungeherberget, som er en del af det tidligere Øresundshospitalet, består af en eksisterende bygning fra 1908 og en ny tilbygning

Historisk kontekst
Øresundshospitalet blev indviet i 1878 som karantænesygehus for Københavns Kommune. I starten af 19-tallet blev Øresundshospitalet omdannet og udbygget til Tuberkulosesygehus og i den forbindelse blev bygningen på Ved Sporsløjfen 2 opført som funktionærboliger til sygehuspersonalet i det nordvestlige hjørne af hospitalsområdet. Bygningen, der tilskrives daværende stadsarkitekt Hans Wright, rummede 4 lejligheder på stueetagen og 1. sal samt en tagetage med værelser, depotrum og tørreloft. Bygningen var symmetrisk indrettet med en nordfløj og en sydfløj som er opdelt med fortrappe og bagtrappe imellem. Det er uvist hvor længe bygningen har fungeret som funktionærboliger, men i 1980’erne flyttede den kommunale institution Møllehuset ind i bygningen og fungerede i bygningen indtil 2007 hvor intuitionen flyttede og projektet til Ungeherberget Sporsløjfen gik i gang.

Old and new – Photo: Laura Stamer
Addition – East façade – Photo: Laura Stamer
Vest façade – Photo: Laura Stamer
Garden – Vest façade – Photo: Laura Stamer

Bygning og have
Den eksisterende bygning har, med sine gode rum og fine materiale- og håndværksmæssige kvaliteter samt den frodige, grønne vestvendte have, i høj grad været retningsgivende for projektet til det nye ungeherberg på stedet. På grundlag af en grundig registrering og værdisætning af de eksisterende kvaliteter er ombygningen af den eksisterende bygning samt tilbygningen gennemført med reference til og respekt for de historiske kvaliteter. I den eksisterende bygning har det handlet om at skrælle de mange nye lag materialer af for at frembringe bygningens oprindelige materialer, eksempelvis fyrretræsplankegulvene som er tilvejebragt og istandsat der hvor det var muligt. I den nye tilbygning har de eksisterende kvaliteter farvet både materialevalg, bygningsgeometri, loftshøjde, størrelse på vinduesåbninger mv. Tilbygningen er desuden planforskudt og nedskaleret ift. den eksisterende bygning så begge bygninger fremstår med deres egen identitet selvom der indvendigt er tale om ét samlet hus.

En tryg og hjemlig ramme
Visionen for Ungeherberget Ved Sporsløjfen 2 har været at skabe en smuk, robust og hjemlig ramme for husets beboere, personale og besøgende. Ungeherberget er indrettet med 12 beboerværelser i den eksisterende bygning og 12 værelser i tilbygningen. Alle værelser er enkeltmandsværelser og er desuden arrangeret i mindre klynger så beboerne har en tryg og rolig base i hverdagen. Beboerne har en række fællesrum og fælleskøkkener fordelt på stueetagen og sydfløjen af den eksisterende bygning. Ungeherbergets administration er placeret i stueetagen. Ved at placere de forskellige rum og funktioner i mindre opdelte rumligheder skabes der mulighed for at kultivere forskellige sociale relationer og fællesskaber, men også at trække sig tilbage hvis man har behov for det.

Om at løfte i flok
Projektet til Ungeherberget Sporsløjfen er i høj grad resultatet af en integreret fælles indsats hvor bygherre, brugere, rådgivere og entreprenør har arbejdet tæt sammen fra start til slut. Projektet er gennemført som en del af Københavns Kommunes strategisk partnerskab imellem bygherre Københavns Kommune og et team bestående af Jakon (entreprenør), LETH & GORI (arkitekt), EKJ (ingeniør), Schul Landskab (landskabsarkitekt) og Rørbæk & Møller (projekteringsleder).

Plan – Ground floor
Plan – First floor
Plan – Second floor
Vest façade
East façade
South façade
Addition – Common Room – Photo: Laura Stamer
Entrance space – Photo: Laura Stamer
Entrance space – window to old building – Photo: Laura Stamer
Common Room – Photo: Laura Stamer
Resident room – Photo: Laura Stamer
Common Room – Old building – Photo: Laura Stamer
Stair – Old Building – Photo: Laura Stamer
Model photo

Project: Sporsløjfen Youth Shelter Year: 2017-2022 Client: Copenhagen Municipality competition  Architect: LETH & GORI  Collaborators: DSP PLUS – Jakon (contractor), EKJ (Engineer), Schul (Landscape), Rørbæk og Møller (Project management) Team: Karsten Gori, Uffe Leth, Rene Søby  Status: Completed


© 2022 LETH & GORI